Arbetsmöte Nordisk Språkkoordination 2017

Nordiska teckenspråksnätverket deltog vid ett arbetsmöte med de centrala aktörerna inom Nordisk Språkkoordination på Biskops-Arnö utanför Stockholm den 5–7 februari 2017.

Ett sammandrag av vad som diskuterades på mötet kan läsas i en artikel som publicerades hos Nordisk Språkkoordination