Nätverksträff 2019

Detta möte hölls i Reykjavik 14–16 februari 2019. På programmet fanns diskussionspunkter tillsammans med Dövas Nordiska Råd angående möjliga samarbetsfrågor. Nordiska teckenspråksnätverket arrangerade ett öppet seminarium om döva och hörselskadade barns situation i förskola och skola, som hölls av professor Patrick Kermit vid NTNU i Trondheim och lektor Stefan Handonk vid Isländska universitetet. Nordiska teckenspråksnätverket diskuterade med Patrick Kermit angående en rapport om barns rätt till teckenspråk som NTN vill sammanställa.

Program nätverksmöte NTN och DNR 2019

Referat DNR i februar 14-16.2.2019

Beslutningsreferat fra NTN Island 16.2.2019