Nätverksträff 2018

Nordiska teckenspråksnätverkets nätverksmöte 2018 genomfördes i Torshamn den 30 augusti 2018 och arrangerades av norska Språkrådet.

Artikel om nätverksträffen
Referat Færøyene 2018

Föreläsningsbilder om barns tillgång till teckenspråk
Situationen i Danmark
Situationen i Finland
Situationen i Sverige
Situationen på Island

Nyheter från de nordiska länderna
Nyheder fra Danmark
Nyheter från Finland
Nyheter fra Norge
Nyheter från Sverige

Nordiska språkdeklarationen
Arbetet med nordiska språkdeklarationen
Deklaration om nordisk språkpolitik
Nordiska språkmötet 2014
Språk i Norden 2015. Tema: Den nordiske språkdeklaration
Kartläggning finlandsvenskt teckenspråk