Nätverksträff 2016

Nordiska teckenspråksnätverkets nätverksmöte 2016 arrangerades av Finlands Dövas Förbund och förlades till Vasa den 31 augusti, dagen innan Nordiskt Språkmöte som genomfördes på samma ort.

Minnesanteckningar möte Nordiska teckenspråksnätverket 2016
Inbjudan och program
Artikel om nätverksmötet

Presentationsbilder från varje land