Nätverksträffar 2015

Teckenspråksnätverkets nätverksmöte 2015 arrangerades av Dansk Tegnsprogråd och förlades till Roskilde den 19 augusti, dagen innan Nordiskt Språkmöte som genomfördes på samma ort.

Nedan finns länkar till artiklar och dokument från nätverksträffen.

Artikel om nätverksträffen
Artikel om Nordiskt Språkmöte
Minnesanteckningar nordiskt nätverksmöte 19 augusti 2015
Program nätverksträff 2015

Presentationsbilder:

Vid nätverksträffen beslutades det att kontaktpersoner från varje land skulle träffas den 2 december för att försätta diskutera hur nätverket kan gå vidare med följande samarbetsfrågor:

  • språklig kvalitet i offentliga översättningar
  • språkbedömning och språkkompetens inom utbildningsområdet

Mötet, som hölls hos Språkrådet i Stockholm, kom fram till att teckenspråksnätverket behöver en samlad bild av de olika bedömningsverktyg som finns för teckenspråk som finns i de nordiska länderna. Kontaktpersonerna ska därför undersöka detta i respektive land och presentera det vid nätverksmötet 2016 i Vasa. De ska dessutom undersöka hur skolan arbetar med grannspråksförståelse av nordiska teckenspråk.