Från ord till handling 2021

Nordiska teckenspråksnätverket arrangerade ett digitalt seminarium Från ord till handling den 1 december 2021. Seminariet handlade om barns tillgång till teckenspråk i Norden.

Nordiska ministerrådets strategi är att ”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.” Andra viktiga politikområden i det nordiska samarbetet är funktionsnedsättning och språk. I Deklaration om nordisk språkpolitik har de nordiska teckenspråken en speciell ställning.

Vilka möjligheter har barn och unga i Norden att lära sig, utveckla och använda de nationella teckenspråken? Trots att nordiska länder har lagar som skyddar de nordiska teckenspråken har inte alla barn och unga tillgång till teckenspråket. Vad beror detta på? Är lagstiftningen alltför fokuserad på barnens individuella rättigheter och bortser från att språk används i kollektiva sammanhang? Var finns språkmiljöerna där teckenspråken kan utvecklas? Hur går vi från ord till handling?

På seminariet berättade professor Hilde Haualand vid OsloMet Storbyuniversitetet vad forskningen vet om barn och ungas tillgång till teckenspråk i Norden. Därefter fortsatte en panel bestående av representanter för forskning, språkvetenskap, myndigheter, undervisning och föräldrar att diskutera ämnet barn och ungas tillgång till teckenspråk. Moderator var Paal Richard Peterson vid Døves Media i Norge. Seminariet tolkade till fem olika teckenspråk och talad engelska.

Nordiskt seminarium om barns tillgång till teckenspråk

Presentationsbilder från Hilde Haulands föredrag (på engelska)

Rapport: Barn og unges tilgang til tegnspråk