Arbetsseminarium 2012

Detta första möte för språkvårdare i nordiska teckenspråk hölls i Köpenhamn 22–23 mars 2012.

Rapport Nordisk arbetsseminarium för språkvårdare i teckenspråk 2012

Presentationsbilder:
PPT – Sverige
PPT – Norge
PPT – Island1
PPT – Island2
PPT – Grönland
PPT – Finland

Annonser