Arbetsmöte 2018

Kontaktpersonerna i Nordiska teckenspråksnätverket hade ett arbetsmöte på Språkrådet i Stockholm den 10 december 2018. Mötet diskuterade hur pengar från NMR för den kommande programperioden 2019–2022 ska förvaltas. Dessutom fördes diskussioner om en skrivelse om som lyfter barns rätt till teckenspråk.

Minnesanteckningar från arbetsmöte i Stockholm 10.12.2018
Gemensamt förslag till skrivelsestruktur 10.12.2018
Finlands förslag till skrivelsestruktur 10.12.2018
Barns rätt till teckenspråk

Länkar