Samarbetsorganisationer

Nordiska organisationer som samarbetar inom nätverket:
Dansk Sprognævn
Finlands Dövas Förbund rf
Færøsk málráð
Institutet för de inhemska språken
Kalaallit Tusilartut Kattuffiat
Málnefnd um íslenska táknmálið
Språkrådet i Sverige
Språkrådet i Norge

Annonser