DO kritiserar hörcentraler för bristande stöd till teckenspråk

Diskrimineringsombudsmannen i Finland anser att universitetssjukhusens hörcentralen förringar inlärning av teckenspråk för döva barn med kokleaimplantat och inte ser till barnets bästa.

Diskrimeringsombudsmannen, DO, har utrett hur universitetssjukhusen i Finland förhåller sig till inlärning av teckenspråk och funnit att sjukhusen ofta tonar ner teckenspråkens betydelse för döva barn som har kokleaimplantat.

I utredningen påpekar DO att talade språk och tecknade språk är likvärdiga och det bör förmedlas till föräldrar som har döva barn med kokleaimplatat. Ett implantat handlar att utveckla talat språk, inte om att göra språkval. Föräldrarna behöver få objektiv information om vikten av balanserad tvåspråkighet. Universitetssjukhusen borde ha en mer aktiv roll gällande inlärning av teckenspråk, menar DO.

Hörcentralerna uppmuntrar till användning av teckenstöd till talet, men teckenstöd inte är ett språk enligt DO. Teckenstöd förutsätter att barnet hör och förstår det talade språket. Om barnet inte har full nytta av implantatet ska hörcentralerna uppmuntra till inlärning av teckenspråk, menar DO.

Rätten till teckenspråk är skyddat i grundlagen. Enligt teckenspråkslagen är myndigheter skyldiga att främja de teckenspråkigas möjligheter att tala sitt eget språk. DO påtalar att universitetssjukhusen behöver förbättra teckenspråkens ställning och tänka på barnens bästa.

Uppdaterat 25 oktober: Lagt till DO:s utlåtande översatt till svenska.

Läs mer