Teckenspråksforskning i Norden uppmärksammas

Nyligen firade teckenspråksforskningen 50 år i Sverige och i Norge utnämndes Marit Vogt-Svendsen till hedersdoktor för sin betydelsefulla forskning om norskt teckenspråk.

Arbetet med den första vetenskapliga beskrivningen av svensk teckenspråk inleddes den 1 april 1972. Det var studenten Brita Bergman som fick i uppdrag av Skolöverstyrelsen att ta reda på teckenspråkets lingvistiska status. Hennes banbrytande arbete ledde till att teckenspråksforskningen etablerades vid Stockholms universitet. Brita Bergman blev så småningom en av världens första professorer i teckenspråk. Att teckenspråksforskningen pågått i 50 år firades under en jubileumsdag vid Stockholms universitet.

Marit Vogt-Svendsen beskrev det norska teckenspråket i ett examensarbete vid Statens spesiallærerhøyskole och i en doktorsavhandling vid Allmennvitenskapelige høgskolen. Hennes pionjärarbete bidrog till att lyfta fram det norska teckenspråket i den internationella teckenspråksforskningen och ledde till att det norska teckenspråket erkändes som ett fullvärdigt språk i Norge 1997. För sina insatser erhöll Marit Vogt-Svendsen titeln hedersdoktor (æresdoktor) av OsloMet.

Läs mer