Nordiska teckenspråksnätverket möttes i Oslo

Nordiska teckenspråksnätverket genomförde ett fysisk nätverksmöte i Oslo den 18–20 maj.

Alla de olika nordiska teckenspråkens representanter presenterade nyheter från respektive land. Det fanns mycket att berätta och diskussionerna blomstrade efter att nätverket endast haft Zoom-möten under drygt tre år. Mötet diskuterade speciellt situationen i Grönland och Färöarna och nätverket bestämde sig för att stödja påverkansarbetet för båda teckenspråken.

Niels Kristensen, ordförande i Norges Døveforbund, besökte oss och vi kom överens om att träffas med Dövas Nordiska Råd i höst för att mer ingående diskutera fortsatt samarbete kring litteraturstudien Barn og unges tillgang til tegnspråk i Norden.

Alla gladdes över att få träffas fysiskt och du kan se alla deltagare på videon nedan i följande ordning: Tommy Lyxell, Lisa Nielsen, Meifríð Hansen, Anna Simonsen, Leena Savolainen, Sebastian Embacher, Annika Aalto, Sonja Myhre Holten, Heiðdís Eiríksdóttir, Janne Boye Niemelä.

Annika Aalto
Leena Savolainen

Video: Janne Boye Niemelä

Minoritetsspråkspriset 2022 tilldelas Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund får årets minoritetsspråkspris för sin långvariga och breda kamp för att stärka det svenska teckenspråkets ställning.

Minoritetsspråkspriset delades ut den 11 maj 2022 på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Isof.

Juryns motivering är:

Sveriges Dövas Riksförbund har i 100 år arbetat för erkännande av svenskt teckenspråk som språk och som redskap för lärande. Organisationen arbetar brett med att stärka det svenska teckenspråkets ställning och med tillgänglighetsfrågor för teckenspråkiga, såväl nationellt som internationellt.

I år firar Sveriges Dövas Riksförbund 100 år som förbund, vilket firas med flera arrangemang. Att organisationen fick minoritetsspråkspriset får ses som ett kvitto på den långa kampen för att få det svenska teckenspråket accepterat inom olika samhällsområden men framför allt som ett undervisningsspråk i dövskolan.

Läs mer

Årets tecken utsett i Danmark och i Sverige

Årets tecken 2021 i både Danmark och i Sverige har anknytning till pandemin.

Årets tecken utses på Teckenspråkets dag den 13 maj i Danmark och den 14 maj i Sverige. Språknämnderna i respektive land utser årets tecken på denna dag. I Danmark väljs tecknet av en jury som tillsatts av Dansk Sprognævn, i Sverige av Språkrådet.

I Danmark föll valet på tecknet FÆRDIG som årets tecken 2021. Det är ett tecken som har använd flitigt i många sammanhang, t.ex. för att tala om att man tagit vaccindoser, har testat sig för eller varit infekterad i covid-19.

I Sverige valdes tecknet VACCIN till årets tecken 2021. Det är ett tecken som förmodligen använts av alla teckenspråkiga under året. Tecknet förekommer också i sammansättningar som exemplevis VACCIN/PASS.

Se utnämningarna hos