Tecknet för ‘corona’ utsett till årets tecken i Sverige

Tecknet för ‘corona’ utsågs till årets tecken av svenska Språkrådet. Utnämningen skedde på Teckenspråkets dag den 14 maj.

Allmänheten har kunnat föreslå tecken som på bästa sätt sammanfattar året som har gått. De flesta förslagen hade med pandemin att göra. Av dessa första valde Språkrådet tecknet för ‘corona’, som de tycker är unikt, inte minst för den snabba spridningen över hela världen. Tecknet för ‘corona’ ser likadant ut i Sverige som den gör i många andra länder.

Det är första gången Språkrådet utser året tecken och utnämningen kommer att bli en tradition som genomförs varje år på Teckenspråkets dag.

I år är det 40 år sedan riksdagen den 14 maj tog ett beslut som innebar att undervisningen i specialskolan övergick till att bli tvåspråkig. Indirekt var det ett erkännande av det svenska teckenspråket vilket uppmärksammas varje år på Teckenspråkets dag.

Läs mer hos Isof.

Döva är en språklig och kulturell minoritet enligt Svensk ordbok

Ordet döv förklaras ofta i ordböcker som ”saknar förmåga att uppfatta ljud”. I den nya upplagan av Svensk ordbok finns även den språkliga och kulturella identiteten beskriven.

I artikeln om ordet döv finns nu förklaringen ”person som till­hör en tecken­språkig och kulturell minoritet och som in­går i en gemenskap med i första hand andra döva och hörsel­skadade personer”. Att Sveriges mest inflytelserika ordbok gör detta tillägg är viktigt för teckenspråkssamhället, som ofta måste förklara vad ordet döv står för hos teckenspråkiga. I den första upplagan fanns bara den medicinska beskrivningen ”saknar förmåga att uppfatta ljud”.

Även artikeln om teckenspråk har uppdaterats med en post och beskriver teckenspråket som ett ”språk­system med upp­sättning av betydelse­bärande tecken som kombineras enligt grammatiska regler”. Tidigare fanns bara förklaringen ”gester som an­vänds i stället för tal”. Likaså tar Svensk ordbok upp att man kan ”tala svenskt teckenspråk” och att teckna också betyder ”ut­trycka (något) språkligt med hjälp av tecken i ett tecknat språk”.

Ändringarna i andra upplagan av Svensk ordbok har gjorts i samarbete med svenska Språkrådet och Sveriges Dövas Riksförbund

Svensk ordbok utarbetas av Svenska akademien. Den andra upplagan av Svensk ordbok, som gavs ut i maj 2021, finns i digital form och kan kostnadsfritt användas via mobilappar och på webben. Den första upplagan från 2009 finns även som tryckt bok.

Läs mer hos Svensk ordbok.