Nordiskt samarbete om teckenspråkskorpusar

Ett forskningsnätverk i Norden har startat ett tvåårigt projekt, vars mål är att ta fram nya metoder för att skapa teckenspråkskorpusar.

Samarbetet sker mellan teckenspråksforskare i Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten i projektet är kognitiv-funktionell lingvistik som studerar språket som en del av hjärnans aktivitet och som en del i mänskligt beteende. I teckenspråkskorpusar kan man studera teckenspråken som de används i spontana samtal.

Tre workshopar är planerade och målet är att bjuda in såväl yngre som äldre forskare. Forskarna vill också bjuda in representater från teckenspråksvärlden.

Projektet finansieras av Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) genom Finlands Akademi. Huvudansvaret för projektet ligger hos teckenspråkscentret vid Jyväskylä universitet.

Läs mer: