Är du ung och vill göra en insats för teckenspråken i Norden?

Vi söker dig som är döv eller hörselskadad och är mellan 12 och 20 år och som är intresserad av att berätta om din språkliga vardag samt sprida kunskaper om de nordiska teckenspråken.

Nordisk TegnTube är ett nordiskt samarbetsprojekt som vill lyfta fram de nordiska teckenspråkens betydelse för barn och unga. Samarbetspartner är Nordiska teckenspråksnätverket, Dövas Nordiska Ungdomsråd och Dövas Nordiska Råd. Projektet finansieras med medel från Nordiska ministerrådet och Nordplus.

Målet med projektet är att skapa uppmärksamhet kring de nordiska teckenspråken som det talas av barn och unga. Som deltagare deltar du i fyra digitala workshopar under mars och april 2021 där du får lära dig mer om de nordiska teckenspråken samt träffa döva och hörselskadade barn och ungdomar från de andra nordiska länderna. Deltagarna kommer att producera korta videofilmer som läggs ut på YouTube samt webbplatsen Nordisk TegnTube. Kunskaper från workshoparna tar du med sig som teckenspråkig ambassadör.

Är du sugen att vara med? Anmälan görs senast den 15 26 februari. Mer information finns på projektsidan TegnTube.com.