Nyt nordisk projekt om tegnsprog blandt børn og unge

Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn har i fællesskab med Språkrådet i Sverige, Språkrådet i Norge, Finlands Dövas Förbund, Málnefnd um íslenskt táknmál, Døves Nordiske Råd (DNR) og Døves Nordiske Ungdomsråd (DNUR) fået en bevilling fra Nordplus, som er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, til projektet Nordisk TegnTube: Døve og hørehæmmede børn og unge fortæller om sprog og sprogvalg i Norden.

Projektet Nordisk TegnTube vil på en måde og i et sprog som taler til døve og hørehæmmede børn og unge i Norden, skabe opmærksomhed om tegnsprog som et fuldt levende sprog og et fuldt muligt sprogvalg. Tegnsprog er i varierende – og flere steder i lav – grad synligt i Norden som et ”ungt sprog”, og mange steder hersker den misopfattelse at det skulle være problematisk at bruge flere end ét sprog, som fx et tegnsprog og et vokalt sprog.

I projektet vil vi optage døve og hørehæmmede børn og unge fra hele Norden dels i sekvenser hvor de fortæller om deres sprog og sprogvalg, dels i sekvenser hvor de giver eksempler på tegn fra deres tegnsprog. Disse videooptagelser vil blive lagt på en af de unges foretrukne kanaler, nemlig YouTube, og forhåbentlig vil de kunne inspirere andre børn og unge til at se tegnsprog som en mulighed og øge deres nordiske nabo(tegn)sprogforståelse.

Børnene og de unge vil blive optaget i løbet af en firedagesworkshop i København hvor de i øvrigt – gennem en række oplæg – vil få mere viden om de nordiske tegnsprog og deres historie, tosprogethed, sproglig identitet mv. Tanken er at deltagerne – gennem det fysiske møde med børn og unge fra de nordiske nabolande og gennem konkret oplysning – vil få en større forståelse for døve og hørehæmmedes sprog og vilkår i de andre nordiske lande, og at de kan bringe denne viden med hjem til deres egne lande og være med til at udbrede den blandt deres jævnaldrende.

Videoerne vil (sammen med erfaringer fra projektet og introduktionstekster om de nordiske tegnsprog) desuden komme til at ligge på den hjemmeside der bliver skabt i forbindelse med projektet.

Projektet begynder til september 2020 og varer knap et år.

Du kan blive leder af projektet
Vi søger lige nu efter den person der skal lede ovenstående projekt. Brænder du for at arbejde med børn og unge, nordisk samarbejde og sprog? Er du god til at lave hjemmesider, kan du lede et projekt og mestrer du et af de nordiske tegnsprog? Så kan det være det lige er dig vi leder efter.

Du kan se stillingsopslaget på Jobnet.dk.

Anna Sofie Hartling