Tecknet för tolk blev årets tecken i Danmark

Tecknet för ‘tolk’ blev årets tecken för 2019 i Danmark. Utnämningen skedde vid en live-sändning på Facebook.

Teckenspråkiga kunde via sociala medier nominera vilket tecken som skulle bli årets tecken 2019. Det kunde vara ett nytt tecken, ett tecken som kännetecknat året som gått eller fångat uppmärksamheten hos någon.

En jury bestående av företrädare för intresseorganisationer och Dansk Tegnsprogsråd och Københamns Professionshøjskole valde sina favoriter. Inför live-sändningen var det sju tecken som gått vidare. Det tecken som slutligen vann var tecknet för ‘tolk’. Tolkfrågan har varit en het fråga som har diskuterats i många sammanhang runtom i Danmark.

Tävlingen organiserades av Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn i samarbete med Døvefilm. Det var första gången som årets tecken utsågs.

Läs mer hos

De ska forska om döva nyanländas flerspråkighet

Forskare vid Stockholms universitet ska under fyra år studera döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige.

Många döva nyanlända (immigranter) har växt upp under andra villkor än döva i Sverige. Hur klarar de sig i sociala sammanhang och hur ser deras språkutveckling i svenskt teckenspråk och svenska ut? Det är två frågor som forskare vid Stockholms universitet ska söka svar på.

Projektledare är Ingela Holmström, forskare vid Avdelningen för svenskt teckenspråk vid institutionen för lingvistik. De språkliga förutsättningarna hos döva nyanlända varierar mycket, menar hon.

”En del har vuxit upp med teckenspråk och har det med sig från sina respektive hemland och kommer hit och lär sig svenskt teckenspråk. Medan andra vuxit upp utan något språk alls eller med ett väldigt knapphändigt språk. Och det är hur den gruppen ska lära sig teckenspråk eller något språk över huvud taget vi ska forska på”, säger Ingela Holmström i en intervju hos SVT.

Forskningsprojektet ”Döva nyanländas flerspråkiga situation Sverige” finansieras av Vetenskapsrådet och är uppdelat i två delprojekt. Det ena delprojektet ska studera den sociala interaktionen mellan lärare och döva nyanlända, som går på utbildning för att lära sig svenska och svenskt teckenspråk. Det andra delprojektet leds av universitetslektor Krister Schönström, och i detta projekt ska man studera hur språkproduktionen är hos döva nyanlända, hur de läser och skriver svenska och använder det svenska teckenspråket.

Kunskapen från forskningen kan vara användbar för dem som kommer i kontakt med döva nyanlända, t.ex. lärare i kommunerna och handläggare hos Migrationsverket. Sverige var ett av de länder i Europa som tog emot flest nyanlända år 2015, många av dem är döva.

Läs mer