Då tolken inte kom ställdes föreläsningen in

När professor Arnfinn Muruvik Vonen fick veta att det inte kommer någon teckenspråkstolk ställde han in föreläsningen. 60 studenter fick vända vid dörren.

Grundkurs i teckenspråksteori vid OsloMet vänder sig till studenter som läser ämnet Teckenspråk och studenter som går på kandidatprogrammet Teckenspråk och tolkning. Såväl till döva som hörande studenter deltar på föreläsningarna och därför beställer OsloMet teckenspråkstolkar.

När föreläsningen om fonetik och fonologi skulle hållas fick professor Arnfinn Muruvik Vonen med kort varsel veta att det inte kommer någon tolk. Han tog beslutet att ställa in föreläsningen. Åtgärden var inte självklar. De döva studenterna tyckte till en början att det var en överdriven åtgärd. Men Arnfinn Muruvik Vonen menar att det hade varit fel att exkludera de döva studenterna.

”Disse to studentene ble ekskludert fra forelesningen, helt uten skyld. Å skulle gjennomføre forelesningen uten tolk, ville vært feil”, säger han till studenttidningen Krhono.

NAV, som organiserar tolktjänsten, säger att de var tvungna göra omprioritering på grund av sjukdom. Det fanns ingen ledig tolk som kunde tolka till talad norska, sk. taltolk. Men delvis berodde det inställda tolkuppdraget på missförstånd, förklarar NAV:s avdelningsdirektör Bente Kaldheim.

”På denne forelesningen var det behov for både stemmetolk og tegnspråktolk, men vi trodde hele forelesningen var på tegnspråk og vi omprioriterte den tilgjengelige tegnspråktolken. Det viste seg at undervisningen skulle vært tegnspråktolket. Dette beklager vi”, skriver Bente Kaldheim i ett svar.

I ett Twitterinlägg reagerar försteamanuens Johan Hjulstad vid OsloMet på uppdelningen taltolk och teckenspråkstolk.

”Misforståelse? Noe er riv ruskende galt når NAV kan skylde på at noe skulle «stemmetolkes» og noe skulle «tegnspråktolkes»! Tolker skal vel kunne tolke til begge språkene? Nå må det bli slutt på praksisen at tolker kan reservere seg mot oppdrag som skal «stemmetolkes»”, skriver Johan Hjulstad.

Dövorganisationerna i Norge är missnöjda med hur tolktjänsten sköts och har därför tagit fram Veikart til en ny nasjonal tolktjeneste, som publicerades tidigare i höst.

Läs mer