Premiär för språkrådgivning på de finländska teckenspråken

Nu startar den efterlängtade språkrådgivningen för de finländska teckenspråken.

Teckenspråksverksamheten inom Finlands Dövas Förbund har kunnat utökas till fem personer tack vare statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet, vilket innebär att de kan erbjuda språkrådgivning för det finska teckenspråket och det finlandssvenska teckenspråket. Det finns ett behov av språkrådgivning, men hittills har språkintresserade varit hänvisade till Facebook.

Nu kan språkintresserade ställa frågor direkt till medarbetare vid teckenspråksverksamheten inom Finlands Dövas Förbud. Det går bra att ställa frågor på fyra olika språk: finska, svenska, finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Frågor kan ställas som videomeddelande, videosamtal, samtal eller e-post.

Planen är att frågor och svar ska publiceras på Finlands Dövas Förbunds nya webbplats när den tas i bruk under 2020.

Läs mer

Få hörande barn till döva får modersmålsundervisning

I en rapport från svenska Språkrådet framgår det att hörande barn till döva får modersmålsundervisning i mindre utsträckning än elever som talar andra språk.

Rapporten Med blick på modersmålet består av en kunskapsöversikt om språksituationen för hörande barn till döva och enkätstudie om hur döva föräldrar ser på modersmålsundervisning för sina hörande barn.

Rapporten visar att döva föräldrar önskar att deras hörande barn ska få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i skolan. Men statistiken visar att endast omkring 20 procent av hörande barn till döva får modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk, jämfört med i genomsnitt 60 procent för elever som talar andra språk.

Ett skäl till det kan vara att behovet inte har identifierats. Kunskapen om hörande teckenspråkiga barns situation är fortfarande liten. Andra skäl är att kommunen inte vill erbjuda modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk, att barnen inte vill delta eller att föräldrarna är missnöjda med kvaliteten på undervisningen.

För att förbättra situationen behöver skolpersonalens kunskap om dessa barn öka, skollagarna ändras och fler teckenspråkslärare utbildas, menar Språkrådet.

Läs Språkrådets pressmeddelande och ladda ner rapporten.