Läromedel om svenskt teckenspråk och nationella minoritetsspråk

Språkrådet i Sverige har tagit fram ett läromedel om det svenska teckenspråket och de nationella minoritetsspråken. Målgruppen är gymnasieelever.

Sedan år 2000 finns det fem språk som har status som nationella minoritetsspråk och i språklagen från 2009 ges det svenska teckenspråket samma ställning som de nationella minoritetsspråken.

I gymnasieskolan är det vanligt att elever får i uppgift att göra specialarbeten om språkens ställning. Många gymnasieelever vänder sig till Språkrådet för att få svar på sina forskningsfrågor. Eftersom många frågor återkommer har Språkrådet tagit fram ett läromedel som tar upp de vanligaste frågeställningarna som skoleleverna har.

Läromedlet tar upp de olika språkens historiska kopplingar till Sverige, språkens villkor och regeringens tankar kring språklagstiftningen. Det finns en kortfattad beskrivning av språklagstiftningen i några nordiska länder. Andra ämnen som tas upp är vad flerspråkighet innebär och modersmålsundervisningens roll. Läromedlet är gratis och kan laddas ner från Institutet för språk och folkminnes webbplats.

Läs mer hos Institutet för språk och folkminnen.