Fortsat støtte til ordbog over dansk tegnsprog

Den danske ordbog over dansk tegnsprog fortsætter!

Der er i 2019 givet 800.000 kr. som et midlertidigt driftstilskud i satspuljemidler fra Socialstyrelsen til Københavns Professionshøjskole (KP). Formålet med bevillingen er at understøtte KP’s fortsatte drift, vedligeholdelse og udvikling af Ordbog over Dansk Tegnsprog (ODS).

KP har som bevillingshaver det økonomiske og personalemæssige ansvar for ODS og har tilknyttet Jutta Fischer som projektleder og 3 deltidsansatte medarbejdere til projektet. Janne Boye Niemelä ved Dansk Sprognævn er faglig koordinator.

I 2019 vil Danske Døves Landsforbund (DDL) og KP arbejde for at sikre en mere permanent fremadrettet bevilling til arbejdet.

Dövblinda barns språkutveckling beskrivs i ny bok

Dövblinda barn utforskar världen på ett annorlunda sätt än seende döva barn, vilket påverkar deras språkutveckling. Detta framgår i en bok som getts ut av Nordens välfärdscenter.

Eftersom barn med medfödd dövblindhet inte ser objekten runt omkring sig använder de sig av andra sinnen, t.ex. lukt, smak och känsel, för att orientera sig i världen. Gemensamma erfarenheter är viktiga för att skapa förståelse, men det är inte alltid föräldrarna förstår sitt dövblinda barn eftersom de inte uppfattar världen på samma sätt och inte har ett gemensamt språk.

I en artikel beskriver ett norskt föräldrapar att de sent upptäckte vilken betydelse det norska teckenspråket hade varit för sin dövblinda sons utveckling. Även om föräldrarna tidig lärde sig att avläsa sitt barns behov ångrar de att inte inte lärde sig taktilt teckenspråk, vilket hade förenklat kommunikationen med barnet. Sonen använde andra uttryckssätt för att kommunicera med sina föräldrar. När familjen befann sig i en stad på Irland, som de besökt flera gånger, ledde han föräldrarna till en butik upprepande gånger för att de skulle köpa tröja som han hört talas om och önskade sig. Men föräldrarna förstod inte vad sonen ville förrän långt senare när de hade åkt hem till Norge.

Boken Hvis du kan se det, kan du understøtte består av artiklar som är skrivna av bland andra språkforskare, lärare och specialpedagogiska rådgivare på norska, svenska och danska. Boken kan laddas ner kostnadsfritt från Nordens välfärdscenter.

Läs mer