Samverkan med Dövas Nordiska Råd på Island

Nordiska teckenspråksnätverket hade ett möte med Dövas Nordiska Råd i Reykjavik den 14-16 februari 2019. Mötet skedde i den isländska dövföreningens lokaler.

Några punkter som diskuterades på mötet var Nordiska teckenspråksnätverkets och Dövas Nordiska råds roller, vilka frågor som är av intresse för de båda nätverket och om möjliga samarbetsprojekt.

IMG_20190218_223952

Nordiska teckenspråksnätverket och Dövas Nordiska Råd samlades hos Félag Heyrnarlausra, den isländska dövföreningen i Reykjavik. (Klicka för större bild). Foto: Markku Jokinen.

DNR etablerades 1907 och är ett samarbetsorgan mellan dövorganisationerna i Norden. DNR har arrangerat nordiska kongresser, seminarier, läger och kulturfestivaler, på senare tid har det framför allt handlat om Dövas Nordiska Kulturfestival som arrangeras vart fjärde år. Rådet träffas två gånger per år där ordförande och medarbetare de nordiska dövorganisationerna utbyter information med varandra och diskuterar samarbeten. NTN etablerades för fem år sedan och har just kommit igång med samarbetet.

Språkfrågor och språkpolitiska frågor är något som diskuteras i de båda nätverken, men perspektiven är olika. DNR har en intressepolitisk agenda medan de flesta i NTN är anställda vid statliga språknämnder eller ingår i teckenspråksnämnder som finansieras via statliga medel. De representerar staten och ska följa teckenspråkens utveckling och bevaka språkens status utifrån  respektive lands lagstiftning. På Färöarna och Grönland saknas det språkvårdare i teckenspråk så intresseorganisationer för döva har utsett representanter i NTN. Förhållandena i de nordiska länderna skiljer sig något åt. Förhoppningsvis blev rollerna klarare för alla deltagare och leder till mer realistiska förväntningar på samarbetet.

IMG_5500

Många kom för att lyssna på föredragen hos den isländska dövföreningen. (Klicka för större bild). Foto: Tommy Lyxell

På fredagen stod NTN som värd för en föreläsning av Patrick Kermit, professor på Avdelningen för mental hälsa vid Norges Teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Han berättade om vad den nordiska forskningen säger om dövas och hörselskadade barns situation i förskola och skola. Stefan Hardonk, lektor vid Centret för handikappvetenskap vid Isländska universitetet, berättade kort om det forskningsprojekt som han är involverad i. Det handlar om delaktighet och livskvalitet hos bland annat döva och hörselskadade barn och unga. Förutom deltagare DNR och NTN kom ett 50-tal medlemmar i Félag Heyrnarlausra, den isländska dövföreningen i Reykjavik, samt hörselvårdspersonal för att lyssna på föreläsningen.

Patrick Kermit

Prof. Patrick Kermit. Institutt for psykisk helse, NTNU Trondheim. Foto: NTNU

Stefan_Hardonk

Lektor Stefan Hardonk, Rannsóknasetur í fötlunarfræðum,  Háskóli Íslands. Foto: LIFE-DCY.

Nordiska teckenspråksnätverket hade sedan egna diskussioner med Patrick Kermit angående ett planerat samarbete som rör barns rätt till teckenspråk.

Läs mer