Världens teckenspråk har fått en egen FN-dag

De tecknade språken i världen har fått en egen FN-dag, som infaller den 23 september.

FN:s generalförsamling har förklarat den 23 september som Internationella dagen för teckenspråk (eng. International day of sign languages). Bakom resolutionen om att instifta denna FN-dag ligger Dövas världsförbund, som grundades just denna dag 1951. Antiqua och Barbudas FN-representation såg till att resolutionen behandlades i FN:s generalförsamling.

”Denna resolution erkänner teckenspråkens betydelse och vikten av att döva får tillgång till teckenspråk så tidigt som möjligt i livet. Den understryker också principen ”inget om oss utan oss” i frågor som rör dövsamhällena”, säger Colin Allen, ordförande i Dövas världsförbund.

Att valet föll på den 23 september beror på att Dövas världsförbund bildades den 23 september 1951. Första Internationella dagen för teckenspråk firas den 23 september 2018, samma dag som Dövas dag firas runt om i världen. Dövas dag firas den sista söndagen i september varje år runtom i världen, utom i  Sverige där Dövas dag firas den tredje söndagen i september.

Veckan innan FN-resolutionen antogs, godkände för övrigt det irländska parlamentet ett lagförslag som ska stärka det irländska teckenspråket.

Läs mer