Föräldrar blir ”talpedagoger” åt döva barn med CI

Döva barn med CI blir ofta ett ”pedagogiskt projekt” för deras hörande föräldrar, medan andra sidor i föräldrarollen riskerar att hamna i bakgrunden. Detta framgår i en doktorsavhandling som nyligen lades fram i Norge.

I sin doktorsavhandling diskuterar Marieke Bruin föräldrarollen hos föräldrar till döva barn med CI. I intervjuer med föräldrar framgår det att de lätt fastnar i rollen som språktränare för sitt barn. Föräldrarna förväntas ägna mycket tid åt metoder för att stimulera talspråket som tagits fram av av CI-teamen. En lyckosam talspråksutveckling ses som ett resultat av föräldrarnas engagemang och målmedvetenhet. Många föräldrar tar omedvetet på sig uppgiften ”att arbeta” med sitt barn. Det finns en risk att andra aspekter av föräldrarollen går förlorad, som till exempel den sociala samvaron och barnets välbefinnande, skriver Marieke Bruin i sin avhandling.

Fokusen blir barnets språkliga prestationer där målet är att barnet ska klara sig i det hörande samhället. CI framstår som ett ”löfte till framgång” som kan bli sann såvida föräldrarna sköter sin hemuppgift väl. Den instrumentella språksynen är utbredd inom utbildningsväsendet  – vilket hörselhabiliteringen anammar – men när detta förhållningssätt blir en del av familjelivet kan det få negativa konsekvenser. Barnet riskeras att bemötas utifrån vad det saknar medan andra egenskaper och förmågor hamnar i skymundan, skriver Marieke Bruin och hänvisar till annan forskning.

Föräldrarna som intervjuas i studien uttrycker osäkerhet eftersom de saknar egen erfarenhet av dövhet. Föräldrarna oroar sig för barnet socioemotionella utveckling och delaktighet i samhället. Många är oroliga för att felaktiga vägval kan få långtgående konsekvenser för barnets utveckling och lyssnar därför på auktoriteter.

Istället för att strikt följa metoder behöver föräldrarna stärkas i sin föräldraroll och ges tid åt att reflektera över de kunskaper som professionella har men också över relationen till sitt barn. Det finns inte en lösning som passar alla. Varje barn och familj har sina behov, skriver Marieke Bruin.

Hämta avhandlingen hos Universitetet i Stavanger (på engelska).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s