Nordisk språkfest i Århus om teckenspråkens betydelse för döva

Det nordiska teckenspråksnätverket är medarrangör på Nordisk språkfest i Århus den 18 september. Arrangemanget Sprog i luften belyser teckenspråkens betydelse för döva i Norden utifrån olika perspektiv.

Den 18–21 september arrangeras Nordisk språkfest, ett arrangemang som Nordisk språkkoordination står bakom, som led i att Århus är Europeisk kulturhuvudstad under 2017. Under fyra dagar ordnas olika arrangemang som rör språk och kultur i Norden.

Den 18 september kl. 14–16 ordnar nordiska teckenspråksnätverket arrangemanget Sprog i luften, som består av ett seminarium och en paneldiskussion med rubrikerna:

  • Livet som tosproget – døve fortæller
  • Hvad skal vi med tegnsprog?

Experter och döva personer från de nordiska länderna ger sin syn på saken utifrån olika perspektiv. Båda programpunkterna är öppna för allmänheten och genomförs på konst- och kulturcenter Aros i Århus. Föredragen och diskussionerna översätts mellan nordiska teckenspråk och talad danska och norska. Alla är hjärtligt välkomna att lyssna.

Läs mer på Dansktegnsprog.dk, där också anmälan görs.

Tolktjänsten utreds på nytt i Norge

Arbeids- og sosialdepartementet har bestämt att tillsätta en utredning som ska se över den organisatoriska tillhörigheten för tolktjänsten för döva och hörselskadade.

Det handlar om en uppföljning av Agenda Kaupang rapport ”Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet” där det föreslogs att tolktjänsten bör ha statlig huvudman och inte ligga hos Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, som det gör i dag. NAV:s svar på rapporten var att tolktjänsten bör stanna kvar hos NAV. De finns samordningsvinster med att ha hjälpmedelsförskrivning och tolktjänst på ett och samma ställe, menar NAV. Ståndpunkten skapade reaktioner bland annat hos Norges Døveforbund och Tolkeforbundet. Det är hög tid att betrakta tolkning som en kommunikationsservice, inte som ett hjälpmedel för döva, anser organisationerna.

Arbeids- og sosialdepartementet har lyssnat på reaktionerna och ska tillsätta en ny utredning som ser över tolktjänstens organisation. ”Dette er en full seier for Norges Døveforbund og våre samarbeidspartnere!”, skriver Norges Døveforbund på sin hemsida.

20 år med teckenspråksutbildning för föräldrar

I Norge har Statped i samarbete med Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, bedrivit teckenspråksutbildning för föräldrar till teckenspråkiga barn sedan 1996. Utbildningsprogrammet Se mitt språk anses vara en lyckoträff som andra länder kan lära sig av.

20-årsjubileet uppmärksammades i ett reportage på NVL:S hemsida, där föräldrar, pedagoger, psykologer och politiska tjänstemän i videofilmer berättar om tillblivelsen av Se mitt språk och vad utbildningen innebär för de inblandade. Videofilmerna är tolkade till norskt teckenspråk och har undertexter på engelska.

Samma år ordnade Statped en nordisk konferens om tvåspråkig bimoralitet hos teckenspråkiga barn i Trondheim. Föredragen från konferensen är videoinspelade och kan ses på denna sida, där även presentationsbilderna kan laddas ner.

Varje år genomgår omkring 500 hörande föräldrar till döva och hörselskadade barn teckenspråkskurser i Norge. Alla föräldrar har rätt till 40 veckors heltidsstudier i norskt teckenspråk. Utbildningen kan spridas ut fram tills barnet fyllt 16 år.

Läs mer om Se mitt språk hos Statped.