Avhandling om objektmarkering i svenskt teckenspråk

Carl Börstell försvarande sin avhandling om objektmarkering i svenskt teckenspråk vid Stockholms universitet den 2 juni 2017.

Avhandlingen ”Object marking in the signed modality: Verbal and nominal strategies in Swedish Sign Language and other sign languages” består av fem delstudier som undersöker objektmarkering i svenskt teckenspråk utifrån två perspektiv: verbbaserade och nominalbaserade strategier. Det handlar om placering av objektet i förhållande till verbet, handform och riktning av verb i teckenrummet som pekar ut objektet och funktionen hos tecknet OBJPRO. Jämförelser görs med andra teckenspråk.

En delstudie undersöker form och funktion hos objektpronomenet OBJPRO i svenskt teckenspråk. Detta pronomen är härlett ur tecknet PERSON (måtthanden framåtriktad och med en vertikalrörelse nedåt). Bruket av OBJPRO skiljer sig från israeliskt teckenspråk där det har ett snävare användningsområde än i svenskt teckenspråk. Det tycks som om grammatikaliseringen av OBJPRO har skett på liknande sätt i de nordiska teckenspråken, vilket skiljer dem från andra teckenspråk. Förmodligen beror det på den historiska kontakten i de nordiska länderna.

Avhandlingen kan hämtas på DIVA-portalen (på engelska, men en svensk sammanfattning finns på sidorna 193–198).