Utvidgat nordiskt samarbete i lexikon- och korpusarbete

Ett nordisk seminarium för lexikonarbete och arbete med språkkorpusar i teckenspråk arrangerades av Stockholm universitet den 7–8 juni 2017. Seminariet lockade ett 30-tal deltagare, även från språksnämnderna i Danmark, Finland och Sverige.

Språkkorpusar bidrar till att öka förståelsen för hur teckenspråk är konstruerade. En språkkorpus består av videofilmer och annoterade filer som gör det möjligt att söka i videomaterialet. Med språkkorpusar är det möjligt att studera mönster och varians i språkbruket. Språkkorpusar är också användbara i undervisning i teckenspråk. Det krävs mycket arbete att annotera teckenspråk eftersom detta arbete inte kan automatiseras utan måste ske manuellt.

Vid Stockholms universitet inleddes korpsuarbete för svenskt teckenspråk år 2009 och arbetet har resulterat i Svensk teckenspråkskorpus med inspelade dialoger och berättelser. Detta korpus har kompletterats med en korpus med taktilt teckenspråk och en med andraspråksinlärare i svenskt teckenspråk, men endast Svenskt teckenspråkskorpus är för närvarande offentligt.

I Finland bedrivs korpusarbete på tre två håll, två korpusar som Jyväskylä universitet arbetar med och en korpuslexikon som Finlands Dövas Förbund tagit fram. Material som blir offentligt kommer att läggas ut på Signbank, som administreras av Center for Science. Första steget är att lägga ut Finlands Dövas Förbunds korpuslexikon, vilket sker i slutet av juni 2017.

Även i Norge pågår korpusarbete vid Højskolen i Oslo og Akerhus och Island ligger i startgroparna. Språkrådet i Sverige uttryckte intresse för att skapa språkkorpusar för att studera det offentliga språkbruket i media och på myndigheters webbplatser.

Flera nordiska länder berättade om pågående arbete med teckenspråkslexikon. I Finland bearbetar man bland annat äldre språkligt fotografisk material som man försöker identifiera betydelsen hos. Eftersom många fotografier saknar anteckningar innebär det en stor utmaning.

Nästa steg är att koppla ihop korpusar med lexikon. Sådant arbete sker i Finland och Danmark. Vid UCC i Danmark, där Ordbog over Dansk Tegnsprog framställs, har man sett att korpusar bidrar till att utveckla teckenordboken, framför allt när det gäller att beskriva uttalsvarianter av tecken. I Norge arbetar samarbetar man med Radboud universitet i Holland för att ta fram en teknisk lösning så att sådan koppling kan göras redan från början.

Det ökade intresset för språkkorpusar och lexikonarbete i de nordiska länderna borgar för ett ökat samarbete kring nordiska teckenspråk.

Se programmet för Nordiskt seminarium i teckenspråkskorpusar och -lexikon

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s