Artikel om svenskt teckenspråk i Språk i Norden

I Språk i Norden 2016 finns en artikel om svenskt teckenspråk.

Skriften Språk i Norden 2016 innehåller bland annat artiklar om danska som akademiskt språk för nordiska studenter, tyskarnas kunskaper i danska i förbundslandet Schleswig-Holstein, kodväxling som strategi i tv-programmet Skavlan.

Varje år är ett nordiskt språk i fokus. Detta år är det svenskt teckenspråk. Artikeln om svenskt teckenspråk är skriven av Tommy Lyxell och beskriver språkets historia i Sverige och släktskap med andra nordiska teckenspråk. Även språkets ställning i samhället, några särdrag i språkets uppbyggnad och regional variation tas upp.

Språk i Norden är en årsskrift som ges ut av språknämnderna i Norden och innehåller artiklar som rör de nordiska språken och språksamarbetet i Norden. Många av artiklarna bygger på föredrag som hållits vid Nordiska språkmötet, vilket är en konferens som i turordning arrangeras av en språknämnd i de nordiska länderna. Artiklarna i Språk i Norden 2016 är hämtade från Nordiska språkmötet som hölls i Roskilde i fjol.

Norskt teckenspråk är populärt i Vågsøy skola

Vågsøy skola i Sogn og Fjordane fylke är den enda skolan i Norge som erbjuder teckenspråk på schemat.

En fjärdedel av eleverna på Vågsøy skola har valt att läsa norskt teckenspråk som främmande språk. Ett skäl till detta är att en av lärarna på skolan också är teckenspråkstolk. Det gör det möjligt förskolan att erbjuda det som ett fast ämne i skolan. Eleverna kan fördjupa sig i språkstudierna på ett annat sätt än när det ges som valfritt ämne.

Många elever tycker det är spännande att läsa teckenspråk.
– Først hadde eg engelsk, men så ville eg prøve noko anna fordi det var så likt dei andre timane vi har. Då prøvde eg teiknspråk og eg tykkjer det er spennande, säger Kristine Vederhus Myklebust, elev i nionde klass, till NRK.

Även Nattland skola i Bergen har beslutat att erbjuda norskt teckenspråk på schemat, men då som valfritt ämne.

Läs artikel hos NRK.