Nätverksmöte i Vasa

De nordiska teckenspråkens roll inom dövundervisningen och språktester för teckenspråk diskuterades vid nätverksträffen i Vasa.

Det nordiska teckenspråksnätverket hade sin årliga sammankomst i slutet av augusti, denna gång i Vasa, Finland. Inför detta möte hade kontaktpersoners i respektive land förberett information angående språktester i teckenspråk och undervisningsmaterial om nordiska teckenspråk som presenterades för kollegorna.

natverksmote_foto
Deltagare på nätverksträff för Nordiska teckenspråksnätverket. Foto: Janne Kankkonen.

Målet med genomgången var att få en överblick över vilka teckenspråkstester det finns och hur de används. Ska man bedöma språklig kvalitet behöver det mätas på något sätt. Det har tagits fram olika teckenspråkstester i de nordiska länderna, framför allt inom dövskolorna. En del länder har anpassat ett engelsk test till det egna landets teckenspråket, en del länder har utvecklat egna tester. Även universitet och tolkutbildningar har sina tester. På senare tid har blickarna riktats mot Europarådets Gemensam europeisk referensram för språk, CEFR, och anpassning av detta ramverk till teckenspråk pågår runtom i Europa, även i Norden.

Hur man arbetar med de nordiska teckenspråken i dövskolorna varierar. Ofta handlar det om att bekanta sig med några tecken på ett grannspråk. Men påfallande mycket av det som rör den nordiska språkförståelsen handlar om de nationella skriftspråken. Några lärare menar att det beror på att det saknas aktuellt undervisningsmaterial. Det finns dock en del information om nordiska teckenspråk på webben, bland annat Nordisk landsby och nyligen lanserade TegNorden, men få känner till dessa webbplatser. Dessutom uppdateras inte webbsidorna eftersom de är resultat av projektarbete och det saknas organisationer som administrerar webbplatserna. Teckenspråksnätverket bestämde att undersöka med specialskolemyndigheter i Norge och Sverige om det finns ett intresse att samverka kring ett undervisningsmaterial om nordiska teckenspråk.

Dövas Nordiska Råd hade en representant vid detta möte och det finns ett intresse att utveckla ett samarbete mellan DNR och Teckenspråksnätverket. Det finns många gemensamma språkpolitiska frågor på dagordningen. Teckenspråksnätverket kommer därför att bjuda in en representant från DNR vid kommande nätverksmöten.

Mötet diskuterade också medverkan på KOLON – en språk- och kulturfestival som planeras hållas i Århus i Danmark i september 2017. Århus är utsedd till europeisk kulturhuvudstad nästa år.

I det efterföljande Nordiska språkmötet höll bland andra fil.dr. Camilla Lindahl en föreläsning om teckenspråkets roll i skolundervisning i naturvetenskapliga ämnen. Temat för Nordiska språkmötet var Ett flerspråkigt samhälle.

Läs mer under Nätverksträff 2016

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s