Första utbildningen för teckenspråksinstruktörer i det finlandssvenska teckenspråket

En utbildning för teckenspråksinstruktörer i det finlandssvenska teckenspråket har startat i Finland. Utbildningen är mycket välkommen och utgör ett nödvändigt steg för att revitalisera det finlandsvenska teckenspråket och för att på sikt utbilda tolkar i språket.

”Detta har vi väntat länge på!” utbrister några av de 14 studerandena som deltog i utbildningens första träff i augusti 2016. Att utbilda finlandssvenska teckenspråksinstruktörer är ett nödvändigt steg för att i framtiden starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Hittills har bristen på undervisningsmaterial, undervisningspersonal och forskning i det finlandssvenska teckenspråket omöjliggjort en tolkutbildning. Den nystartade instruktörsutbildningen på 30 ECTS-poäng, försöker råda bot på de mest akuta bristerna.

instruktorsutbildning
Studerande på utbildningen för teckenspråksinstruktörer. Foto: Jarmo Röksä.

Utbildningen genomförs inom ramarna för projektet Lev i vårt språk (Livs) som också har för avsikt att utöka tillgången på forskningsmaterial i språket. Inom projektet strävar vi framför allt efter att beskriva användningen av handalfabet i finlandssvenskt teckenspråk samt undersöka hur svenskan har påverkat språket, till exempel i form av inlånade sammansatta tecken. En del av de språkliga iakttagelserna som görs under projektets gång kommer att ingå i ett undervisningsmaterial som borde finnas fritt tillgängligt på webben då projektet avslutas hösten 2017.

Instruktörsutbildningen ger inte i sig de studerande någon officiell yrkeskvalifikation. Det studerandena får är däremot en ökad språklig medvetenhet i kombination med grunderna i språkvetenskap, översättning och språkundervisning. Detta ger studerandena möjlighet att ställa upp som sakkunniga i det egna språket, till exempel i samband med översättnings-, handlednings- eller undervisningsuppdrag. Med andra ord blir studerandena som avlägger kursen ovärderliga resurser i den fortsatta revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket.

År 2015 beviljade Undervisning- och kulturministeriet i Finland det första statliga bidraget någonsin med avsikt att revitalisera det finlandssvenska teckenspråket. Pengarna tillföll yrkeshögskolan Humak som fick i uppdrag att planera och genomföra en instruktörsutbildning på finlandssvenskt teckenspråk. Då utbildningsprojektet avslutas hösten 2017, har yrkeshögskolan Humak, såvida det ordnar sig med finansieringen, också förbundit sig till att starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk.

Läs mer om instruktörsutbildningen på projektets webbplats och på Facebook-sidan.

Maria Andersson-Koski

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s