Teckenspråkets betydelse för döva barn

Veckan 19–25 september firades Internationella dövveckan. Med parollen ”With sign language I am equal” lyfter Dövas världsförbund fram teckenspråkets betydelse för döva.

Varje år den sista veckan i september firas den internationella dövveckan. Dövas världsförbund (WFD) brukar under denna vecka lyfta fram olika teman som rör dövas liv. Årets tema är teckenspråkets betydelse för döva. Genom teckenspråk kan döva få tillgång till information, skapa sig en identitet, samtala och vara delaktiga på likvärdiga villkor, få tillgång utbildning och uppfylla de grundläggande mänskliga rättigheterna, enligt WFD.

Dövas tidning i Sverige publicerade under Internationella dövveckan flera artiklar om teckenspråkets betydelse för döva barn och unga. Artiklarna, som finns på tidningens webbplats, är referat av vetenskapliga föredrag som hölls vid en workshop i Stockholm i juni 2016. Arrangörer av workshopen var Stockholms universitet och Rochester Institute of Technology.

Läs mer: