Mångspråkighet – en utmaning för Sverige och Norden

I Språkrådets omvärldsrapport för 2015 är mångspråkighet och språklig kvalitet centrala teman.

Den stora flyktingströmmen till Sverige ställer stora krav på kvaliteten i undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andraspråk (SVA). Hur ska de som har ett annat modersmål än svenska få stöd i att lära sig, utveckla och använda sitt eget språk tillsammans med huvudspråket? Det behövs fler lärare och kompetensen hos lärarna behöver höjas. Skolverket har fått i uppgift att föreslå åtgärder för att komma till rätta med bristen på lärare och deras kompetens.

Även för det svenska teckenspråket är språklig kompetens i fokus, framför allt inom specialskolan (dövskolan) och tolkutbildningar. Lärarnas färdigheter i svenskt teckenspråk ifrågasätts av skolelever i specialskolan. Det har också höjts röster om att kvaliteten inom tolkutbildningarna behöver höjas. Statskontoret föreslår i en utredning bland annat att lärarkompetensen ska samlas hos färre utbildningsanordnare och att lärarna ska erbjudas fortbildning i bland annat teckenspråk och engelska.

Den nordiska språkdeklarationen diskuteras i omvärldsrapporten och Nordiska ministerrådet, som gör uppföljning av språkdeklarationen vartannat år, konstaterar att de flesta förändringar som skett inom arbetsområdet ”mångspråkighet och flerspråkighet” rör de nordiska teckenspråken. En teckenspråkslag trädde i kraft i Finland under 2015, Danmark inrättade ett teckenspråksråd och anställde en språkvårdare i danskt teckenspråk, Norge inrättade ett fackråd för teckenspråk och tolkning inom Universitets- og høgskolerådet. I Språkrådets omvärldsrapport uppmärksammas det nordiska teckenspråksnätverket för sitt arbete som rör språklig kvalitet i översättningar och i undervisning.

Men även bristande tillgång till teckenspråk tas upp i Språkrådets omvärldsrapport. Trots framgångar inom lagstiftningen har flera nordiska teckenspråk drabbats av bakslag. Många unga döva och hörselskadade kommer inte längre i kontakt med teckenspråk i tidig ålder. Det har lett till att finlandssvenskt och isländskt teckenspråk idag anses vara hotade språk.

Läs Språkrådets omvärldsrapport 2015.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s