Nätverksmöte i Vasa

Nästa nätverksmöte för det nordiska teckenspråksnätverket hålls i samband med Nordiska språkmötet i Vasa i slutet av augusti. Ett arbetsseminarium om SignWiki, som är ett öppet verktyg för språkresurser på teckenspråk, hålls dagen innan nätverksmötet.

Vid nätverksmötet, som hålls den 31 augusti, kommer de nordiska deltagarna att diskutera vad som är ”god teckenspråkskvalitet”. Hur kan man arbeta för en högre teckenspråkskvalitet när det gäller översättningar eller i undervisning för teckenspråkiga elever? Vad finns det för mätverktyg för att bedöma teckenspråkskompetens? En annan punkt som ska diskuteras är hur dövskolor förmedlar kunskaper om de nordiska teckenspråken. Teckenspråksnätverket är en del av det nordiska språksamarbetet och får medel från Nordiska ministerrådet för sina aktiviteter.

En del representanter kommer att stanna kvar på Nordiska språkmötet, där det kommer att finnas teckenspråkstolkar som översätter till flera nordiska teckenspråk. Temat för Nordiska språkmötet är ”Ett flerspråkigt samhälle”. Även teckenspråk kommer att diskuteras. FD Camilla Lindhahl ska hålla en föreläsning om ”Transspråkande i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum”.