Barnombudsmannen kritiserar specialskolan i Sverige

I en rapport kritiserar Barnombudsmannen specialskolan för bristande kompetens i teckenspråk hos personalen. Samtidigt är specialskolan en mötesplats som stärker döva och hörselskadade barns identitet.

I årsrapporten Respekt tar Barnombudsmannen upp situationen för funktionshindrade barn i Sverige. 97 barn med olika funktionshinder i åldrarna 8 till 22 år har intervjuats. Även döva och hörselskadade barns situation belyses.

Stödet i skolan, såväl grundskolan som i specialskolan, är ibland bristfällig. Intervjuade barn i specialskolan säger att de ibland får tolka mellan lärare och sina klasskamrater eftersom lärarna inte förstår eleverna. Detta leder att elevernas eget skolarbete blir lidande. Barnombudsmannen menar att Specialpedagogiska skolmyndighetens förklaringar till bristande måluppfyllelse inte är räcker. Även personalens brister i kompetensen påverkar måluppfyllelsen.

I rapporten pekar Barnombudsmannen på barnens rätt till sin egen identitet och hänvisar till FN:s barnkonvention. Döva och hörselskadade barn efterlyser mötesplatser där de kan träffa andra döva och hörselskadade barn på fritiden. En del barn tycker att de äntligen är accepterade när de kommer till specialskolan. Då slipper de känna sig annorlunda. Men många gånger innebär det flytt mellan många olika skolor innan de hamnar där.

Ett pojke tycker att föräldrar får bristande information och är kritiska till vad läkaren inte informerar om, nämligen att det går leva ett fullgott liv som döv om man har tillgång till teckenspråk. En döv flicka ifrågasätter benämningen funktionsnedsättning som fokuserar på barnens brister och säger i rapporten: ”Vi har vårt språk, vi har vår kultur. Vad är det för nånting vi saknar egentligen? Så för oss är det samma sak som att säga att danskar är funktionshindrade, för vi har svenskt teckenspråk”.

Årsrapporten Respekt kan laddas ner hos Barnombudsmannen.
Läs artikel hos Dagens Nyheter
Youtube-film där BO sammanfattar rapporten (översatt till svenskt teckenspråk)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s