Avhandling om vad tidiga språkerfarenheter betyder för skolresultaten

I en sammanläggningsavhandling beskriver Ola Hendar hur språkliga uppväxtvillkor påverkar elevers resultat i dövundervisningen.

Döva och hörselskadade barns skolresultat har varit föremål för diskussioner de senaste 25-30 åren. Trots framsteg på det tekniska området, inom pedagogik och medicin och synen på teckenspråk, har elever med hörselnedsättningar svårigheter med måluppfyllelse i skolans ämnen.

En nyckel till skolframgång är den förspråkliga utvecklingen, menar Hendar i sin avhandling. Den förspråkliga perioden innan två års ålder har visat sig påverka resultaten i läsförståelse ända upp till åttonde klass.

Avhandlingen har titeln ”When two language modalities meet: Speech and sign language, and the impact on education”, och lades fram vid Köpenhamns universitet den 15 januari 2016.

Läs mer hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Avhandlingen finns inte att ladda ner, däremot kan man hämta eller köpa de artiklar som ingår i avhandlingen:
Hendar, O. (2012). Elever med hørselshemming i skolen En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Skådalen Kompetensesenter, Statped.
Swanwick, R., Hendar, O., Dammeyer, J., Kristoffersen, A. -E., Salter, J., & Simonsen, E. (2014). Shifting Contexts and Practices in Sign Bilingual Education in Northern Europe: Implications for Professional Development and Training. In: M. Marschark, G. Tang, & H. Knoors. Bilingualism and bilingual deaf education. New York: Oxford University Press (kostar pengar).
Hendar, O., Dammeyer, J. (2015). A Literature Analysis of Themes in Paediatric Cochlear Implant ResearchJournal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids, 3(2), 1-6.
Hendar, O., O’Neill, R. (2016). Monitoring the Achievement of Deaf Pupils in Sweden and Scotland: Approaches and Outcomes. Deafness & Education International (kostar pengar).

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s