Samarbete om teckenspråk i Norge

Språkrådet och Statped har inlett ett samarbete om att göra det norska teckenspråket mer populärt i förskola och skola.

Språkrådet och Statped har skrivit under ett samarbetsavtal med målsättningen att uppfylla de språkpolitiska målen för norskt teckenspråk inom skolvärlden. Framför allt handlar det om att höja det norska teckenspråket status i förskola och skola och sprida en positiv bild av språket. Genom att ge alla lärare och elever kunskaper om teckenspråket kan det få elever med hörselnedsättningar att känna sig mer inkluderade i samhället.

För att uppnå de språkpolitiska målen måste kompetensen i norskt teckenspråk utvecklas och kvaliteten i teckenspråksundervisningen höjas. Språkrådet och Statped har inrättat ett fackligt nätverk som ska arbeta vidare med dessa frågor.

Läs mer hos Språkrådet och hos Statped.