Avhandling om flerspråkighet som resurs i skolundervisning

Camilla Lindahl avhandling ”Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum” beskriven hur en komplex språkanvändning bidrar till bättre förståelse hos teckenspråkiga elever.

I naturvetenskapliga ämnen är det viktigt med terminologi, ordens betydelse ska helst vara välavgränsade och precisa. Men hur ska man diskutera naturvetenskap på teckenspråk när det inte finns fasta tecken för alla termer? Måste man skapa tecken för alla de termer som används i undervisningen? Inte nödvändigtvis, menar Camilla Lindahl i sin avhandling. Tvärtom varnar hon för en övertro på att ett utvecklat teckenspråkslexikon med naturvetenskapliga termer skulle leda till bättre förståelse hos elever.

Camilla Lindahl har studerat klassrumsundervisning av naturvetenskapliga ämnen på en specialskola och funnit att språkväxling används flitigt. Svenskt teckenspråk och svenska används parallellt och växelvis. Ibland bokstaveras svenska termer (kodväxling), ibland används teckenspråk, ibland skriven svenska (språkväxling). I teckenspråk finns det avbildande tecken som erbjuder ett effektivt sätt att åskådliggöra betydelsen hos det som beskrivs. Men för att använda avbildande tecken krävs avancerad språkbehärskning och djup förståelse av ämnet.

Tvåspråkighet handlar inte om dubbel enspråkighet, dvs. att ha två fullständigt utvecklade språk. I själva verket utvecklas språken på olika sätt och används i olika språkliga sammanhang. Tvåspråkiga personer kan utnyttja sina sammanlagda språkliga kunskaper och växla mellan språken när det behövs och är möjligt. Inom den framväxande forskningsgrenen som benämns translanguaging studerar man de komplexa mönster som uppstår när flera språk används. Forskare intresserar sig hur flerspråkighet påverkar kognitiva och sociala aktiviteter hos människan. Camilla Lindahl ansluter till detta synsätt i sin avhandling.

Tvåspråkighet med teckenspråk leder till en multimodal undervisningssituation. Men det är inte bara språk som bär på betydelse. Det finns även andra uttryckmöjligheter och artefakter, t.ex. bilder och föremål, som används i undervisningen. Dessa betydelsebärande symboler utgör tillsammans med språk olika semiotiska resurser som läraren kan använda. En duktig lärare behärskar dessa redskap och kan sömlöst växla mellan språken.

Camilla Lindahl disputerade den 25 september vid Stockholms universitet. Läs mer om disputationen och hämta avhandlingen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s