Korpusarbete påbörjas i Norge

Kulturdepartementet i Norge har avsatt 250.000 kronor till att skapa en teckenspråkskorpus för det norska teckenspråket.

Høgskolen i Oslo og Akershus och Høgskolen i Sør-Trøndelag kommer att samarbeta med att ta fram ett teckenspråkskorpus. Högskolelektor Vibeke Bø säger: ”Korpusarbeidet er en viktig del av infrastrukturen i språkforskning. Studiene på tegnspråk i Norge har til nå vært hovedsakelig kvalitative. Med et korpus på plass, blir det nå mulig å gjennomføre også kvantitative studier”.

Ett första steg i detta arbete är att göra inspelningar av äldre döva. Med de begränsade resurser man har till sitt förfogande kommer man bara kunna göra inspelningar med två eller tre kameror. I andra europeiska länder använder man 6–7 kameror från olika vinklar. Att annotera inspelningarna är det mest resurskrävande i korpusarbetet, säger Vibeke Bø.

Läs mer hos Høgskolen i Oslo og Akerhus.