Döva elever missnöjda med lärarnas teckenspråkskompetens

Elever på Birgittaskolan, en specialskola för döva i Örebro, är missnöjda över teckenspråksmiljön på skolan. I en dokumentärfilm på internet kritiserar de lärarnas bristande teckenspråkskunskaper.

Döva elever som intervjuas i filmen menar att en del lärares språkbrist leder till sämre kunskapsutveckling och sämre betyg för dem. Under vissa lektioner måste man använda tolkar, men ibland får man ingen tolk och då kan eleverna inte följa med i undervisningen. När talspråk används mellan hörselskadade elever och lärare känner sig döva elever sig utanför och nedvärderade. Problemet har tagits upp med skolledningen men inget händer, säger eleverna i filmen.

Elevfilmen har uppmärksammats av Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund som skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Gustav Fridolin. De skriver bland annat att teckenspråkiga elever diskrimineras och att det måste införas krav på teckenspråkskompetens för att få behörighet att undervisa i specialskolan.

Läs mer

Chefer inom språkvården slutar

På kort tid har cheferna för norska Språkrådet respektive svenska Språkrådet klivit av sina uppdrag.

Chefen för Språkrådet i Norge, Arnfinn Muruvik Vonen, slutade sin tjänst vid årsskiftet meddelar Kulturdepartementet i ett pressmeddelande som kort lyder: ”Vonen ønsker å jobbe mer faglig med språk enn stillingen som leder for Språkrådet har gitt mulighet til. Han har hatt permisjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og tiltrer der nå som professor for å arbeide med tegnspråk, sier assisterende departementsråd i Kulturdepartementet Henning Henriksen.”

Arnfinn Muruvik Vonen var verksam som professor i specialpedagogik innan han tillträde tjänsten som chef för Språkrådet i maj 2011. Hans bakgrund i den specialpedagogiska världen har gett honom kunskaper om det norska teckenspråket, vilket han tog med sig i arbetet på Språkrådet.

I december 2014 meddelade Ann Cederberg, chef för svenska Språkrådet, att hon slutar sin anställning. Hon var chef i knappt två år. Det är oklart vem som kommer att ta över hennes tjänst.