Teckenspråksnätverkets arbete formaliserades

Vid nätverksträffen i Stockholm den 27 augusti formaliserades det nordiska teckenspråksnätverket. Mötet beslöt vilka som är kontaktpersoner i respektive land och hur de gemensamma medlen ska disponeras.

Foto nätverksträff 2014
Foto: Johanna Mesch

Det nordiska teckenspråksnätverket har sedan första arbetsseminariet 2012 varit löst sammansatt av yrkesmänniskor inom teckenspråksområdet. Men kärnan i samarbetet har varit språkvårdsorganen i respektive nordiska länder. Målsättningen med detta möte var att välja representanter från varje land och gemensamt diskutera vilka samarbetsfrågor som ska prioriteras.

Till mötet kom 14 representanter från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige. Varje land höll en kort information om vilka som är de mest prioriterade frågorna i respektive land. Därefter diskuterades det vilka gemensamma frågor som det går att samarbeta kring. Mötet ansåg att bland annat språkbedömning, kvalitet på mediaspråket, ökad förståelse för nordiska teckenspråk hos unga, samhälleligt ansvar för teckenspråken och attitydförändringar hos statliga myndigheter (inte minst de myndigheter som språkvårdarna är knutna till) är frågor som man kan samarbeta kring.

De arbetsgrupper som tillsattes vid arbetsseminariet 2012 berättade om hur långt de kommit i sitt arbete. Korpusgruppen har avslutat sitt uppdrag i och med korpusseminariet i Köpenhamn i december 2013. Johanna Mesch från Stockholms universitet berättade att ett uppföljningsseminarium om teckenspråkskorpusar ska hållas i Jyväskylä i december 2014. Arrangör är teckenspråksavdelningen vid Jyväskylä universitet. Inbjudna är de som praktiskt arbetar med korpusar.

Utbildningsgruppen, som ska ta fram pedagogiskt material om de nordiska teckenspråken, har haft svårt att komma vidare med projektansökan. De behöver stöd i att skriva en ansökan. Mötet föreslog arbetsgruppen att kontakta Statped i Norge och Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige för att diskutera samarbete.

Informationsgruppen hade ingen representant på plats, men Tommy informerade att det pågår arbete med att formulera en projektansökan. Gruppen har också haft kontakt med Hulda Zober Holm på Nordisk Språkkoordination och fått tips om hur de kan gå vidare.

Mötet beslöt att kontaktperson för teckenspråksnätverket för ett år är Tommy Lyxell. Ansvarig för bloggen Nordiska teckenspråk är Tommy Lyxell. Det beslöts att kontaktpersonerna för varje land ska vara knutna till respektive lands språkvårdsorgan (språknämnd eller teckenspråksnämnd). De som valdes var Tommy Lyxell (Sverige), Jette Hedegaard Kristoffersen (Danmark), Sonja Myhre Holten (Norge), Valgerður Stefánsdóttir (Island) och Leena Savolainen (Finland).

Teckenspråksnätverket har fått 200 tusen danska kronor av Nordiska ministerrådet att disponera för åren 2014 och 2015. En del pengar användes till årets nätverksträff. Resterande pengar används till nästa års nätverksträff som hålls i Köpenhamn i samband med Nordiska språkmötet som arrangeras där. Ansvarig för nätverksträffen är Jette Hedegaard Kristoffersen. Ingen av arbetsgrupperna ansåg att de behövde respengar till egna möten.

Mer information om nätverksträffen finns på denna sida.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s