Döva elever får inte den utbildning de har rätt till

Sveriges Dövas Riksförbund anser att döva och hörselskadade elever inte får den utbildning de har rätt till. Lagstiftning och fyrkantigt tänkande lägger hinder i vägen.

Många döva och hörselskadade elever nekas plats i önskad skola eller gymnasieprogram. Sveriges Dövas Riksförbund räknar upp några typexempel. Det finns elever som vill gå i hörselsklass  i en annan kommun, där det svenska teckenspråket används och anpassad hörselteknik finns. Men kommunen vägrar att betala och erbjuder istället en plats på en skola i hemkommunen, där hörselskadade elever inte kan delta i undervisningen på lika villkor som sina klasskamrater. Hörselskadade elever som vill gå i en teckenspråkig dövskola nekas detta på grund av bestämmelser i skollagen. Teckenspråkiga elever som väljer ett gymnasieprogram med tanke på att få behörighet till en högskoleutbildning hänvisas till andra program, eftersom Sveriges enda riksgymnasium för döva inte ger denna utbildning. Bakom typexemplen finns autentiska fall.

Sveriges Dövas Riksförbund menar att döva och hörselskadade barn diskrimineras får en dålig start i livet. Denna diskriminering måste upphöra anser organisationen.

Läs pressmeddelandet från Sveriges Dövas Riksförbund.