Folketinget förväntas anta en lag om språkvård för danskt teckenspråk

På Danske Døves Landsforbund är man säker på sin sak: Danskt Sprognaævn får i uppdrag att arbeta med danskt teckenspråk från och med 1 januari 2015.

Frågan om att Dansk Sprognævn ska arbeta med det danska teckenspråket har under lång tid varit föremål för diskussioner. I november i fjol lade oppositionspartierna fram ett förslag i folketinget om ändringar i den lag som reglerar nämndens arbete, vilket vi skrivit om tidigare. Frågan remitterades till kulturutskottet, som nu har presenterat ett betänkande.

I betänkandet föreslås att en teckenspråksnämnd och ett sekretariat inrättas med placering hos danska språknämnden. Teckenspråksnämnden ska bestå av 5 ledamöter och sitta på en mandatperiod av 4 år. De ska utarbeta riktlinjer för hur det danska teckenspråket ska dokumenteras och ge råd och upplysningar om danskt teckenspråk. Sekretariatet ska svara på frågor om danskt teckenspråk samt samarbeta med intresseorganisationer inom teckenspråksområdet.

I betänkandet hänvisar kulturutskottet till situationen i de övriga nordiska länderna. I Sverige och Norge finns det anställda språkvårdare hos respektive språkråd, i Finland och på Island finns det självständiga teckenspråksnämnder. Betänkandet ska upp till beslut  i folketinget den 13 maj. Godkänns ändringsförslagen träder lagen i kraft den 1 januari 2015.

Läs mer hos Danske Døves Landsforbund.
Läs kulturutskottets betänkande om ändringar i lagen om Dansk Sprognævn.