Norska Språkrådet kritiserar tillsättningar på dövskola

I ett öppet brev till skolrådet i Bergen kommun uppmanar norska Språkrådet Nattland skola, en skola med teckenspråkiga elever, att anställa teckenspråkig personal i i ledande ställningar.

Språkrådet är bekymrat över att det saknas personal i ledningsfunktioner som kan det norska teckenspråket på Nattland skola i Bergen. I dag är det ingen i ledningen som kan det norska teckenspråket. Det ger signaler om att teckenspråkskompetens inte är viktigt för verksamheten. Tvärtom måste elever och anställda kunna dela ett gemensamt språk. ”På en tegnspråklig arena bør alle tilsatte og elever som har tegnspråk som sitt språk, ha mulighet til å ytre seg fritt og å forstå”, menar Språkrådet. Att i stället anlita tolkar är inte en bra lösning anser man.

När rektorn i tv påstår att teckenspråk kan läras på ett år visar det på ett tydligt sätt bristande kunskaper om språket. ”Å lære et nytt fremmedspråk er generelt en krevende prosess, i tillegg til dette skal tegnspråkkompetansen være på et flytende og faglig nivå”, skriver Språkrådet.

Läs brevet hos Språkrådet.