Hur professionella uppfattar teckenspråksnämnden i Finland

Kaisa Alanne vid Jyväskylä universitet har undersökt hur yrkesmänniskor som arbetar med teckenspråk i Finland ser på teckenspråksnämndens roll och uppgifter.

Teckenspråksnämnden för de finländska teckenspråken har funnits sedan 1997, men hur tydlig är dess roll för teckenspråkiga språkmänniskor, och följer de professionella språkbrukarna de rekommendationer som nämnden ger? Det är några frågor som Kaisa Alanne har undersökt i masteruppsatsen ”Teckenspråksnämndens roll och uppgifter ur professionella teckenspråksarbetares perspektiv” (fri svensk översättning). Masteruppsatsen är skriven på finska.

Även om teckenspråksnämnden har funnits länge har det tagit tid för nämnden att hitta arbetsformerna. Teckenspråksnämnden är känd bland de teckenspråkiga i Finland, men många känner inte till hur den arbetar. Denna otydlighet är en svaghet, enligt Kaisa Alanne. Många av nämndens språkliga rekommendationer når därför inte språkbrukarna.

Däremot ses teckenspråksnämnden som en viktig aktör i det språkpolitiska arbetet. Det finns en stor förväntan bland teckenspråkiga att teckenspråksnämnden ska klara av många uppgifter: stärka teckenspråkens ställning, förändra attityder till de tecknade språken, ge språkliga rekommendationer och erbjuda undervisning om finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Det är en övermäktig uppgift. Kaisa Alanne föreslår därför en tydlig uppdelning av uppgifterna mellan olika institutioner.

Hämta masteruppsatsen Viittomakielen lautakunnan tehtävät ja rooli kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkökulmasta (på finska). En engelsk sammanfattning finns på samma sida.
Se en sammanfattning på finskt teckenspråk.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s