Språkmöte på Island 28-29 augusti

Nätverket för språknämnderna i Norden arrangerar ett språkmöte på Akureyri på Island den 28-29 augusti 2013. Temat detta år är de nordiska språkens framtid inom språkteknologin.

Representanter från teckenspråksnätverket kommer att finnas på plats. De är Jette Hedegaard Kristoffersen (Danmark), Tommy Lyxell (Sverige), Valgerður Stefánsdóttir och Hjördís Anna Haraldsdóttir (Island). De kommer inte hålla några föredrag. Målet är i stället att nätverka och göra teckenspråken synliga samt hämta erfarenheter från det nordiska språksamarbetet.

Varje år ordnar språknämnderna i Norden ett språkmöte om de nordiska språken. Arrangörskapet växlar mellan länderna. I år är det på Island, nästa år i Sverige då detta samarbete för övrigt firar 60 år.

I samband med språkmötet ordnas ett nätverksmöte där man bland annat fördelar projektpengar från Nordiska Ministerrådet. För närvarande utvärderas Nordiska Ministerrådet det nordiska språksamarbetet och ska sätta upp nya mål för den kommande treårsperioden.

Se programmet för språkmötet i Akureyri.
Läs om nätverket för språknämnderna i Norden.
Läs teckenspråksnätverkets verksamhetsrappport för 2012–2013