Döva barn i Danmark får inte lära sig teckenspråk

Vid det nordiska seminariet ”Teckenspråk och unga”, som genomfördes vid Nordiska rådets jubileumssession, diskuterades teckenspråkens ställning i de nordiska länderna. Janne Boye Niemelä från Danske Døves Landsforbund, beskrev situationen i Danmark: dövskolor läggs ner, familjer med barn som har snäckimplantat får bara träffa hörselpedagoger – inte teckenspråkiga, kommuner rekommenderas att inte använda teckenspråk etc.

Den nordiske samarbetsministern Alexander Stubb framhöll att det är viktigt att slå vakt om det flerspråkiga samhället där de nordiska teckenspråken också ingår. Vad som händer i med i Danmark – där myndigheter motarbetar det danska teckenspråket – har diskuterats i Nordiska rådet och man ser med förundran på utvecklingen.

Jaana Keski-Levijoki, ordförande i Dövas Nordiska Råd, anser att Danmark bör ge det danska teckenspråket en officiell status, som det har i de övriga nordiska länderna.

Läs mer hos Nordiska rådet.

Presentation vid nordiskt nätverksmöte 29 augusti

Som kontaktperson för det nordiska teckenspråksnätverket blev jag inbjuden till det nordiska nätverksmötet den 29 augusti för att berätta om arbetsseminariet i Köpenhamn.

Jag redogjorde också kort för de projektidéer som arbetsgrupperna för projektansökningarna arbetar med. Nätverksmötet ansåg att de projektidéerna som rör information och utbildningsmaterial har bäst chanser att förverkligas. Nordiska ministerrådet stödjer för närvarande satsningar som rör barn och ungdomar.

Hälsningar
Tommy Lyxell

Se bifogade presentationsbilder: (2012.08.29) Nordisk nätverksmöte, Oslo