Rapporten från arbetsseminariet är klar

Nu är sammanställningen av föredragen från arbetsseminariet, som hölls i Köpenhamn 22-23 mars 2012, klar. Rapporten innehåller alla de nordiska ländernas föredrag och projektidéer, minnesanteckningar från diskussionerna och en sammanfattning. Presentationsbilderna ingår inte i rapporten utan bifogas med detta inlägg.

Arbetsseminariet finansierades med medel från det nordiska nätverket för språknämnderna. Deltagare på konferensen var representanter från Språkrådet i Sverige, Språkrådet i Norge, Teckenspråksnämnden i Finland, Finlands Dövas Förbund rf, Kyrkorådet i Finland, Málnefnd um íslenskt táknmál på Island,  Danske Døves Landsforbund , Kalaallit Tusilartut Kattuffiat (Grønlands døveforbund), Teknmálstulkatænastan på Färöarna, Professionshøjskolen UCCi Köpenhamn, Dansk Sprognævn och Nordisk Sprogkoordination.

Rapport Nordisk arbetsseminarium för språkvårdare i teckenspråk 2012

PPT – Sverige

PPT – Norge

PPT – Island1

PPT – Island2

PPT – Grönland

PPT – Finland